جمعت ال یاسین چه می گوید؟

ویدئو در یوتیوب:
(در صورتی که مشکلی در دیدین داشتید از ف.ی.ل.ت.ر ش.ک.ن استفاده کنید)


لینک:

http://www.youtube.com/watch?v=F7IL5_lY47U

انتشار عمومی فیلم تخریبهای دایره مذاهب اطلاعات

پیام تصویری آقای محمد اصغری نیا به مقام رهبری در خصوص سوء استفاده های گسترده دایره مذاهب اطلاعات
فیلم پیام شخصی آقای محمد اصغری نیا به مقام رهبری پس از انتشارعمومی در سطح جامعه اینک در وبلاگ ناگفته ها و افشاگری ها جهت بازدید عمومی گذاشته شده و حاوی افشاگری هایی درباره تخریبهای امنیتی دایره مذاهب وزارت اطلاعات در خصوص روشهای دروغ پردازی، جاسوس پروری و تخریب شخصیت و از همه مهمتر ابزاری از اسلام، در این نهاد مرموز امنیتی می باشد.
لینک دانلود از سرور های مختلف:

لینک دانلود نگارش قابل اجرا بر روی موبایل از سرور های مختلف:

ايليا، مسلمان حقيقي

لا اله الا
هوالحيّ
القیوم

منصورون – فرزندان ايليا
(نامه اي به اِبا، بخش برخورد با اديان)
حرف شما به جز اين چيست كه شما مسلمانيد و همه كافر و ملحد و فاسدند. شما چند نفر برگزيدۀ خدا هستيد و همۀ مردم ايران و جهان ملعون و فاسد و بي خدا هستند. شما كه با نشانه هاي متعدد و با محكم ترين سندها، منافق ترين، دروغ گوترين، رياكارترين، حقه بازترين و فاسد ترين مردم اين روزگاريد. شما آقايان نامرد بخش برخورد با اديان كه بويي از مردانگي نبرده ايد، سرباز امام زمانيد و همۀ مردم دشمنان امام زمان (عج) هستند؟ شما در اصل وارثان سعيد امامي هستيد. همان باند سعيد امامي. كسي كه خنجري زهرآلود را براي هميشه در قلب اسلام شيعه و در قلب امام شيعيان و اعتبار شيعيان فرو كرد و لكۀ ننگي را تا ابد بر پيكر تفكر شيعه بجا گذاشت.و اين روزها هم ادعا مي كنيد كه شما مسلمان ايد و معلم بزرگ تفكر و زندگي، ايليا «ميم» كافر و ملحد است؟ آخر اي نادانان، مگر مسلماني به چيست؟ اگر كلام الله را ميزان و داور قرار دهيم، اگر احاديث پيامبر اسلام (ص) را مبنا بگذاريم كه با يك نگاه حكم منافق بودن و مفسد بودن شما قطعي است. افعي كوري كه در زير خاك زندگي مي كرد به عقابي كه آسمانها جولانگاه او بود مي گفت بيا پرواز كردن را از من بياموز. و آن گرگ بي رحم و درنده فرياد مي زد كه من مظلوم و بي آزار هستم؛ برّه را بگيريد، همۀ تقصيرها به گردن اوست.با اين دروغ هاي بزرگ و اين حماقتهاي باعظمت، معلوم است كه خداوند بر گوش و چشم و قلب شما مهر زده و در گمراهي رها ساخته. بعد از شدت اين حقارت دروني، دائماً بر سر مردم فرياد مي زنيد كه آنها حقيرند و بزرگاني را كه مردم و جوانان دل به آنان بسته اند، سعي در تخريب و تقبيح شان داريد. چه كسي مسلمان است؟ اگر مسلماني به نسب است كه پدر و مادر ايليا مسلمان بوده اند و اين را همه مي دانند اما دربارۀ شما هنوز چيزي براي مردم معلوم نشده كه آنهم دير يا زود مشخص مي شود. اگر مسلماني به اعتراف است، كسي اعتراف شما را نديده اما ميليونها نفر ديده اند كه ايليا چگونه هزاران نفر را وادار به اعتراف به اسلام نموده و صدها غيرمسلمان را به اسلام وارد كرده. اگر به فهم قرآن و خواندن قرآن است او از كودكي نفر ممتاز و برتر مسابقات تفسير قرآن و قرائت قرآن بوده و از بيست سال پيش به بعد، بيش از هر كسي مردم را به قرآن پيوند داده و خدا و قرآن را به زندگي آنها وارد كرده. مسلماني به چيست؟ اگر به نماز است كه ايليا از خردسالي امام جماعت بوده. اگر به فهم قرآن است، چرا در اين دوازده سال كسي جرأت نكرد به ميدان بيايد و فهم خارق العاده و عميق او را از مفاهيم قرآن كه طي صدها جلسۀ سخنراني در مراكز عمومي مطرح مي شد به چالش بكشد. چرا اكثر مراكز اسلامي در جهان خواستار چاپ آثار او در ارتباط با تفسير قرآن هستند.مسلماني به چيست؟ اگر به ايمان است كه او خودش مظهر ايمان و يقين است و اين ايمان را كم و بيش به دهها هزار نفر از مردم بي ايمان هم سرايت داده است. اگر به تسليم و خدمتگزاري است كه بيست سال است عصارۀ تعليمات او همين است و او با مردم مخاطب خود كاري كرده كه گمان مي كنند خداوند انسان را نيافريده مگر براي تسليم به خدا. مسلماني به چيست؟ به تأييد عالم غيب است كه خودتان خوب مي دانيد هزاران نفر از مردم و صدها نفر از كساني كه غريبه بودند و او را نمي شناختند چه روياهاي بزرگ و عجيبي دربارۀ او ديده اند. مسلماني به چيست؟ به دانايي است؟ چرا دوازده سال است كه او به سوالاتي از مردم پاسخ مي دهد كه پيش از اين كسي نتوانسته چنين پرفهم و پرخرد پاسخ گويد. چگونه به دهها هزار سوال پاسخ بديع و استثنايي داده است. چگونه در دهها جلسۀ مناظره كسي نتوانست براي لحظاتي ايستادگي كند. مسلماني به چيست؟ مسلماني شما فقط يك معنا دارد: نفاق، دروغ، قيل و قال، رياكاري، حقه بازي، نامردي و ظلم.اگر ذره اي مردانگي، عدالت، راستي و درستي در شما بود، مرد و مردانه و بدون جوسازي و تبليغات دروغين با معلم بزرگ زندگي روبرو مي شديد. اگر مسلمان مي بوديد در برابر كلام، به كلام متوسل مي شديد نه به اسلحه، تهديد، تخريب، زندان و شكنجه. اگر مانند ما علي (ع) مقتداي شما بود، اگر امام صادق (ع) معلم شما بود، اگر واقعاً از منتظران امام عصر (عج) بوديد، لااقل ذره اي، فقط ذره اي شبيه آنها عمل مي كرديد. با مردانگي و عدالت به ميدان مي آمديد. اما چرا مردم به شما معاويون مي گويند چون براي همه محرز است كه شما عيناً مانند معاويه و يزيد عمل مي كنيد. شما سربازان بدنام ايد نه سربازان گمنام. براي مردم تجسم دروغ و فريب و نامردي هستيد. در هر جايي كه در اين كشور برويد، در مجامع عمومي و به قول خودتان حتي در اتاق خوابهاي مردم كه مدعي هستيد آنجا هم مورد رصد شماست، مي بينيد و مي شنويد كه مردم دربارۀ شما چه مي گويند. آنها از شما متنفرند. چون تجسم دروغ و حقه بازي هستيد. مسلماني به چيست؟ شما و مانند شما همۀ دنيا را از اسلام منزجر كرده اید اما نه از اسلام حقيقي، نه از اسلام ناب محمدي (ص)، نه از اسلام امام راحل بلكه از اسلام القاعده اي، از اسلام سعيد امامي كه همه چيزش با دروغ و توجيه و فريب آميخته شده. از اسلامي كه زبانش زور و شكنجه و خشونت است. از اسلامي كه به قول مكرر خودتان كه با آدمهاي مختلف داشتيد، از درون اتاق هاي خواب مردم فيلم مي گيرد و بعد براي گرفتن اعتراف دروغ، تهديد به پخش مي كند. مكالمات خصوصي مردم را ضبط مي كند بعد تهديد مي كند كه آن را با مهر ارشاد اسلامي در بين مردم پخش مي كند. خداوند نابود كند و نابود خواهد كرد اين اسلام دروغين و نفرت انگيز را که ساخته و پرداخته شما سیاه دلان کور دل اِبا است و برقرار و پاينده و عزيز دارد اسلام ناب محمدي (ص) را.منصورون – فرزندان ايليا

«اِبا» کیست؟

اِبا مخفف عبارت «ادارۀ برخورد با ادیان» است. این اداره بخش عمده و پنهانی از دستگاه امنیتی را شامل می شود که مأموریت آن برخورد با انواع جریانات مذهبی و معنوی، برخورد با اقلیتهای دینی، مقابله با دگراندیشان مذهبی و معنوی است. این نهاد امنیتی در واقع امتداد فعالیت «دایرۀ مذاهب» در دستگاه امنیتی رژیم سابق ایران می باشد و بعضی از برنامه ریزان و مشاوران آن از شکنجه گران و تفتیش گران ساواک (سازمان اطلاعات و امینت کشور در رژیم پادشاهی ایران) می باشند. برخوردهای مختلف بعد از انقلاب ایران، با اقلیتهای مذهبی، جریانهای متصوفه و بطور کلی هر گونه اندیشۀ متفاوت مذهبی و معنوی توسط اِبا صورت می گیرد اما اِبا به دلیل عملکرد مافیایی و مخفی خود سعی دارد این برخوردها را در افکار عمومی، به نهادهای دیگر مانند دادستانی، نیروی انتظامی، اطلاعات انتظامی، وزارت کشور و اطلاعات نسبت دهد.باید گفت که مسئولیت تفتیش عقاید در ایران بصورت متمرکز بر عهدۀ این نهاد مخوف امنیتی قرار دارد. برخی از اقلیتهای مذهبی آشنا با عملکرد اِبا از آن با عناوین القاعدۀ فرهنگی، طالبان مذهبی، جلادان مخفی و باند سعید اسلامی ياد مي كنند.